Ammattien palkat 2017

Ammattien palkat 2017

Lääkärit 6 954 e/kk, siivoojat 2 018 e/kk – katso listasta oman ammattisi keskipalkka

Myös toimitus- ja pääjohtajien keskikuukausipalkat huitelivat yli kuudessa–seitsemässä tuhannessa eurossa. Todellisuudessa ne lienevät vielä korkeampia, koska tilastoon ei ole saatu mukaan yksityisten yritysten ylimmän johdon tietoja.

Yli 2 100 ammatin jättilista palkoista: Katso, tienaatko enemmän kuin kollegasi

Yli 2 100 ammatin jättilista palkoista: Katso, tienaatko enemmän kuin kollegasi

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 513 euroa kuukaudessa vuonna 2015. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 806 euroa.

Näissä ammateissa tienaa eniten – katso palkkavertailun 10 kovapalkkaisinta työtehtävää

Näissä ammateissa tienaa eniten – katso palkkavertailun 10 kovapalkkaisinta työtehtävää

Koska Tilastokeskuksen ja Duunitorin käyttämät ammattinimikkeistöt on luotu eri tarkoituksiin, ne eivät kaikilta osin ole suoraan yhdistettävissä toisiinsa. Osaa palkkatiedoista ei tämän vuoksi voida yksiselitteisesti linkittää Duunitorin ammattilistaukseen ja muun muassa keskipalkat eivät siksi ole täysin vertailukelpoisia.

Liite 2 Ammattien palkkaryhmiin sijoittelu

Liite 2 Ammattien palkkaryhmiin sijoittelu

Tähän ryhmään kuuluvat tilapäiset kausityöntekijät puhdistustöissä, puutarha- ja niihin verrattavissa töissä sekä sellaiset enintään 6 kuukauden pituisessa työsuhteessa olevat tilapäiset työntekijät, joilla ei ole I–III palkkaryhmissä tarkoitettuun tehtävään vaadittavaa ammattitaitoa ja/tai työkokemusta.

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Ansiotasoindeksin keskimääräiset vuosimuutokset

Sukupuolten välinen palkkaero on Saksassakin tätä päivää: Naiset ansaitsevat keskimäärin 21% vähemmän kuin miehet. Näin ollen sukupuolten välinen tulotaso Saksassa on keskimääräistä suurempi, EU-keskiarvon ollessa 16 prosenttia.

Epäiletkö, että sinua on syrjitty palkkauksessa sukupuolesi perusteella?

Epäiletkö, että sinua on syrjitty palkkauksessa sukupuolesi perusteella?

Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa samaa palkkaa. Työtehtävät ovat samanarvoisia, jos vastuu, kuormitus, työtehtävien laatu ja työolot ovat keskenään samantasoisia. Erilaiset tehtävät voivat olla saman palkan arvoisia. Palkan suuruuteen vaikuttaa myös työntekijän suoriutuminen työssään.

Näin tienaa eri ammattien palkkaeliitti - yllättävällä ammatilla 14 167 e/kk

Näin tienaa eri ammattien palkkaeliitti – yllättävällä ammatilla 14 167 e/kk

Soveltamisohje: Lähihoitajaa vastaavia aiempia koulutusnimikkeitä ovat apuhoitaja, perushoitaja, lastenhoitaja, päivähoitaja, hammashoitaja, mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, kehitysvammaisten hoitaja, kuntohoitaja, jalkojenhoitaja ja kodinhoitaja.

Listasimme ammatit, joissa nainen tienaa enemmän kuin mies – Miksi naisen euro on yhä vain 83 senttiä?

STM:n mukaan naisten ja miesten palkkaeron taustalla vaikuttaa voimakas jakautuminen naisten ja miesten ammatteihin, sekä perhevapaiden epätasainen jakautuminen. Tasa-ammateissa, joissa naisten ja miesten osuus vaihtelee 40–60 prosentin välillä, työskentelee vain noin kymmenesosa palkansaajista.

Olemme varanneet tämän jutun vain tilaajille.

Hei Milja Saari. Kun teet tutkimusta, sukupuolentutkimuslaitoksella, otathan huomioon myös miesten tekemän kotityön arvon. Vilpitön pelkoni on, että haet hakemalla tilastoista muuta kuin rakenteellista syytä saatuun palkkasummaan ja kokonaisuus kallistuu vain yhden ryhmän etuja ajavaksi kokonaisuudeksi. Useat vastaavat edeltävät tutkimukset ovat ikävä kyllä todella todella vinoutunutta luettavaa.