Alv suomessa

Alv suomessa

Ota arvonlisävero haltuun – lue selkokielinen ALV-opas

Tämä tarkoittaa sitä, että yritys siirtää arvonlisäveron osuuden kuluttajan eli asiakkaan maksettavaksi tavaran tai palvelun hintaan. Asiakas siis maksaa alv:n osana tuotteen hintaa, ja myyjä tilittää tämän osuuden myöhemmin valtiolle.

1 A) Myynti elinkeinonharjoittajalle Suomeen

1 A) Myynti elinkeinonharjoittajalle Suomeen

Vero kannetaan jokaisesta tuotanto- ja jakeluketjussa tapahtuneesta myynnistä ja jokainen porras suorittaa valtiolle veroa vain siinä portaassa syntyneestä arvonlisästä. Lopulliseen kuluttajahintaan sisältyy veroa verokannan mukainen määrä, joka on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu vero yhteensä. Käytännössä veron kertaantuminen on estetty vähennysoikeuden avulla: tuotantopanosostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavasta verosta.

Mitä alennettuja ALV-kantoja Suomessa on?

Mitä alennettuja ALV-kantoja Suomessa on?

Verovelvollinen 72 g §:ssä tarkoitetusta tavaroiden edelleenmyynnistä on ostaja, jos myyjän antama lasku on 209 e §:n tai, jos kyse on 209 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta tilanteesta, 209 e §:ää vastaavan myyjän sijoittautumisjäsenvaltion säännöksen mukainen.

”Kassat ovat tyhjiä ja erääntyneitä laskuja maksamatta” - Korkojen kera takaisin maksettava alv-laina ei tuo helpotusta kaikille

”Kassat ovat tyhjiä ja erääntyneitä laskuja maksamatta” – Korkojen kera takaisin maksettava alv-laina ei tuo helpotusta kaikille

”Suurelle osalle jäsenyrityksistämme se ei ole kovin sovelias vaihtoehto, sillä kassat ovat tyhjiä ja kriisin takia on jäänyt jo erääntyneitä laskuja maksamatta. Lisävelkaantuminen ei ole yrityksille vaihtoehto.”

Harkitsetko oman yrityksen perustamista? – huomioi nämä asiat

Harkitsetko oman yrityksen perustamista? – huomioi nämä asiat

Arvonlisävero-termin kanssa tulee melkein jokainen alkava yrittäjä painiskelemaan. Tämä voi alkuun aiheuttaa hikikarpaloita otsalle, sillä palkkatöistä yrittäjäksi siirtyvä ei välttämättä ole koskaan joutunut konkreettisesti tekemisiin arvonlisäveron kanssa. Useimmiten tilanne on se, että arvonlisävero on esiintynyt tuotteen tai palvelun hinnassa, mutta sen kummemmin siihen ei ole tarvinnut perehtyä kuluttajana.

Elintarvikkeet ja rehuaineet - 14 prosenttia

Elintarvikkeet ja rehuaineet – 14 prosenttia

Elintarvikkeiden ja rehuaineiden arvonlisäverokanta on 14 prosenttia. Ilmoita alennettu verokanta käyttämällä tulli-ilmoituksessa kansallista lisäkoodia Q227 (SAD-lomakkeen kohta 33, nimikkeen perässä).

Arvonlisäverollisuus riippuu myytävästä tuotteesta

Arvonlisäverollisuus riippuu myytävästä tuotteesta

Lyhyet uutiset, esim. pienet kolariuutiset tai tiedotteet eivät useimmin ylitä teoskynnystä, joten niiden myynti tulkitaan palvelun myynniksi ja sitä kautta alvilliseksi. Sama koskee taittotyötä.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Lisää arvonlisävero tuotteesi myyntihintaan. Peri vero ostajalta myynnin yhteydessä ja tilitä se valtiolle oma-aloitteisesti verokausittain, esimerkiksi kerran kuukaudessa. Anna ostajalle lasku tai kuitti, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät. Merkitse asiapapereihin aina yrityksesi Y-tunnus.

VATT: Väliaikainen arvonlisäveron alennus johtaa jopa alkuperäistä korkeampiin hintoihin

Tavaraviennissä myynti on verotonta EU.n ulkopuolelle ja ostajana voi olla elinkeinoharjoittaja, muu oikeushenkilö tai yksityishenkilö. Ostajan kotipaikalla ei ole merkitystä eli ostaja voi olla myös EU-kansalainen, pääasia on että tavara toimitetaan myyjän toimesta EU:n ulkopuolelle siellä ostajan vastaanotettavaksi. Vaikkei arvonlisäveroa makseta tulee veroton myynti ilmoittaa OmaVerossa.