Aloittavan yrityksen tuet

Aloittavan yrityksen tuet

Päivitys 08/2020: Hyödyllisiä linkkejä koronaan ja rahoitukseen liittyen

Rahoituksen ja käyttöpääoman puute vaivaa kymmeniätuhansia muitakin yrittäjiä joka vuosi, joten erilaiset yrityksen rahoitus- ja tukimuodot tulevat monille väistämättä tutuiksi jossain vaiheessa oman liiketoiminnan kaarta.

Mistä aloittava tai kasvava yritys saa rahoitusta, tukea tai lainaa?

Sitten kun yritystoiminta on kannattavaa ja vakiintunutta, voidaan tulorahoituksella eli liiketoiminnasta tulevilla tuotoilla kattaa joko kokonaan tai osaksi tulevia investointitarpeita ja muita kehittämistarpeita.

Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma

Rahoituslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma

Myös hyvä kirjanpitäjä on tärkeä tuki yrittäjälle. Hän tarjoaa apua paitsi kirjanpitoon myös yleisesti yrityksen kannattavuuden ja taloudellisen tilanteen arviointiin. Käytännön talousneuvot auttavat hahmottamaan paremmin yrityksen toimintaa.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Yrityksesi voi saada julkisia tukia ja avustuksia toimintansa eri vaiheissa. Voit hakea tukea yrityksesi perustamiseen, investointeihin ja kehittämiseen. Haettavissa on tutkimus-, osaamis- ja innovaatiotukia sekä avustuksia erilaisiin kokeiluihin. Tukia ja avustuksia ei yleensä tarvitse maksaa takaisin, mutta niihin tarvitaan usein omarahoitusta.

1) Käytä hyväksesi vanhaa liiketoimintaa jos mahdollista

1) Käytä hyväksesi vanhaa liiketoimintaa jos mahdollista

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa kuvataan hanke yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista.

Näistä paikoista rahoitusta hakevan yrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle:

Näistä paikoista rahoitusta hakevan yrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle:

”Rahoitusmarkkinalainsäädäntöä on muutettu voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Se on muuttanut pankkien mahdollisuutta rahoittaa yrityksiä. Siksi pankki on harvemmin enää ainoa rahoittaja”, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä kertoo.

Ensimmäinen askel: liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelma

Ensimmäinen askel: liiketoimintasuunnitelma ja rahoituslaskelma

Yleensä yrityksen perustaminen edellyttää investointeja. Rahoitustarve saattaa kuitenkin vaihdella suuresti riippuen siitä, onko kyseessä yhden hengen toiminimi tai kansainvälisille markkinoille puskeva startup-yritys. Rahaa tarvitaan esimerkiksi työtilojen vuokraukseen, työtarvikkeisiin tai markkinointiin. Jos kyseessä on fyysinen tuote, pelkkä tuotekehitys saattaa syödä jo suuria summia rahaa.

Mistä pk-yritys saa rahaa? – Katso yhdeksän eri mahdollisuutta

Starttirahan saamisen edellytyksenä on päätoiminen yrittäjyys. Lisäksi starttirahan saajalla tulee olla riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan. Nämä valmiudet voivat olla hankittu yrittäjäkoulutuksella, muulla kaupallisella koulutuksella tai aiemmalla yrittäjäkokemuksella.

Yritysluottoa lainalaskuristamme 1000-100,000€

Perustamistukea voidaan myöntää kaikille toimialoille lukuun ottamatta maataloutta ja maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta. Paikallisille markkinoille suunnattuun palvelutoimintaan perustamistukea myönnetään vain perustellusta syystä.