Aloittava yrittäjä tuet

Aloittava yrittäjä tuet

Uuden yrittäjän tai yrityksen tuki- ja rahoitusmuodot

Monet yrittäjän tuet ovat kaikkien haettavissa, mutta joidenkin saamiseen ja kokoon vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala sekä maantieteellinen sijainti – ovathan vaikkapa Lappi ja pääkaupunkiseutu hyvin erilaisia toimintaympäristöjä aloittelevalle yritykselle.

De minimis -tuki – mitä se tarkoittaa käytännössä?

De minimis -tuki – mitä se tarkoittaa käytännössä?

Yritystoiminnan kannalta on tärkeää pohtia myös rahoitusta. Yrittäjä voi saada tukea rahoituksen hankkimiseen esimerkiksi Finnveralta, Business Finlandilta, pääomasijoittajilta tai piensijoittajilta.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Starttiraha maksetaan kerran kuussa jälkikäteen saajan tekemän maksatushakemuksen perusteella. Maksatushakemus on toimitettava ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) viimeistään kahden kuukauden kuluessa jakson päättymisestä.

Mistä aloittava tai kasvava yritys saa rahoitusta, tukea tai lainaa?

Mistä aloittava tai kasvava yritys saa rahoitusta, tukea tai lainaa?

Toimeentulotukea myönnetään yleensä kuukausi kerrallaan, jolloin tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Yrityksen perustaminen – palvelumme uusille yrityksille

Yrityksen perustaminen – palvelumme uusille yrityksille

Yrittäjäksi aikovan kannattaa tutustua starttirahaan, jota myönnetään toimeentulon tueksi yrityksen alkutaipaleella, jolloin yrityksen toimintaa vasta kehitetään vakaammalle pohjalle. Tälle tuelle on kuitenkin rajoituksia ja yrittäjän tulee tarkistaa, että edellytykset starttirahan saamiseen täyttyvät ennen tuen anomista.

Päivärahat määräytyvät YEL-/MYEL-työtulon mukaan

Päivärahat määräytyvät YEL-/MYEL-työtulon mukaan

1.1.2020 alkaen päiväraha määräytyy 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa.

Terveysasemien puhelinpalvelu ja koronaneuvontapuhelin ovat ruuhkautuneet

Terveysasemien puhelinpalvelu ja koronaneuvontapuhelin ovat ruuhkautuneet

Kehittämis- ja investointihankkeiden tulee edistää merkittävästi yrityksen kasvua ja esim. tuotantotoiminnan tehostamista, teknologiatason nostoa, uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien käyttöönottoa sekä parantaa työllisyyttä. Kehittämisavustusta voidaan myöntää kone- ja laitehankintoihin, aineettomiin investointeihin sekä rajoitetusti toimitilojen rakentamiskustannuksiin. Kone- ja laiteinvestointien tulee edustaa kyseessä olevan toimialan käyttöön soveltuvaa modernia teknologiaa.

Mistä yrittäjä voi hakea rahoitusta koronatilanteessa?

Tuen avulla yritys voi selvittää investoinnin taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia edellytyksiä. Tuki on 40 – 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja myönnetään ensisijaisesti ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin.

Starttiraha – tuki aloittavalle yrittäjälle

Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen noin 695 e/kk (32,40e/pv) ja se verotetaan henkilöverotuksen mukaan. Se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentuloa siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistyminen ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Maksatus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen.