Aktivointisuunnitelma 2018

Aktivointisuunnitelma 2018

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen

Asiakas voi ottaa tukihenkilön mukaan aktivointisuunnitelman tekemiseen. Tukihenkilö voi olla esimerkiksi lähiomainen, työttömien yhdistyksen tukihenkilö tai päihde- tai mielenterveysyksikön työntekijä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen

Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun. Laissa säädetään myös toimenpiteisiin osallistuvan henkilön oikeuksista ja velvollisuuksista.

Kuntoutettavan työttömän aktivointisuunnitelma säännelty

Kuntoutettavan työttömän aktivointisuunnitelma säännelty

Puheenaiheet on lukijalle ja katsojalle maksuton paikallinen laatumedia, joka noudattaa hyvää journalistista tapaa. Toiminta rahoitetaan ilmoitustuotoin. Puheenaiheet tarjoaa puhuttavia uutisia ja mielenkiintoista ajanvietettä erilaisille ihmisille elämän eri aloilta. Puheenaiheet löydät osoitteesta puheenaiheet.fi. Nopeimmin toimittajan tavoitat numerosta 040 960 9600. Toimituksen ja konttorin osoite on Puistokatu 19, 38200 Sastamala.

Kuntouttavaan työtoimintaan ei saa ohjata työkykyisiä, eikä se saa tuottaa voittoa yrityksille – näihin asioihin avit ovat puuttuneet

Kuntouttavaan työtoimintaan ei saa ohjata työkykyisiä, eikä se saa tuottaa voittoa yrityksille – näihin asioihin avit ovat puuttuneet

Aluehallintovirastot ovat puuttuneet kuntouttavaan työtoimintaan muutamia kertoja viime vuosina. Viranomaiset ovat selvittäneet muun muassa, onko työttömien palkattomalla työllä korvattu palkkatyötä. Toinen keskeinen kantelujen aihe on se, ohjaavatko kunnat työttömiä kuntouttavaan työtoimintaan väärin perustein.

Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta

Aktivointisuunnitelman vaikuttavuus työttömän asiakkaan näkökulmasta

Tasavallan presidentti vahvisti 2.3.2001 lain kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lait 189-196/2001. Lait tulevat voimaan syyskuun alusta 2001. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta lakimuutos vireillä

Kuntouttavasta työtoiminnasta lakimuutos vireillä

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllisyyttä edistävä palvelu. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa kuntoutettavan henkilön elämänhallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle.

Työkykyinen ei kuulu kuntouttavaan toimintaan

Työkykyinen ei kuulu kuntouttavaan toimintaan

URL: https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/andringar-i-utarbetandet-av-aktiveringsplan-och-arbetsverksamhet-i-rehabiliteringssyfte-1-1-2015?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_languageId=sv_SE

Taidenäyttely Unikuvia 3.9. – 28.9.2018 kunnantalolla

Jos joku olettaa, että työkkäreissä on leipiintyneitä paperinpyörittäjiä, ainakaan näistä vastaajista sellaista ei löydy. Valtaosa vastaajista näyttää aidosti myötäelävän (tarina 1: lue vastaajien tarinoita artikkelin lopusta) työttömien iloissa ja suruissa ja auttavan heitä niin pitkälle kuin mahdollista.

Kuntouttava työtoiminta vs. kotoutumislaki

Vaikka kotoutumislain perusteluista voikin päätellä, ettei lakia valmisteltaessa tuollaista toimintamallia ole ajateltu, annetaan sopijaosapuolille kuitenkin vapaat kädet sopia asiasta paikallistasolla.