Ahvenanmaan te toimisto

Ahvenanmaan te toimisto

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Pirkanmaan, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sivuja:

Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sivuja:

Ulkomaalaisten työnteko-oikeus Suomessa määräytyy kansalaisuuden mukaan. Työntekijä, joka on jonkun muun kuin EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechtensteinin tai Sveitsin kansalainen, tarvitsee yleensä työntekoa varten joko työntekijän oleskeluluvan tai muun ansiotyöhön oikeuttavan oleskeluluvan. Joitain ulkomaalaislaissa erikseen mainittuja tehtäviä on mahdollista tehdä rajoitetun ajan viisumilla tai viisumivapaasti.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

To use Suomi.fi web service, your browser is required to accept JavaScript.

Kaikki 18–30-vuotiaat Pohjoismaiden kansalaiset tai Pohjoismaissa asuvat EU-maiden kansalaiset voivat hakea nordjobbariksi toiseen Pohjoismaahan. Nordjobb tarjoaa nuorille työpaikan, välittää asunnon ja järjestää kulttuuritoimintaa. Lisätietoja ja hakulomakkeen löydät Nordjobbin verkkosivuilta.

Merivälitys on merenkulkijoiden oma väylä työllistymiseen

Merivälitys on merenkulkijoiden oma väylä työllistymiseen

Varsinais-Suomen TE-toimistossa on pitkät perinteet merenkulkijoiden työllistämisessä. Noin kymmenen vuotta sitten Helsingin TE-toimiston Merivälitys kuihtui olemattomiin. Jäljelle jäi ainoastaan Turun TE-toimiston silloinen ”Mylly”, joka tänä päivänä kulkee nimellä Merivälitys. Ahvenanmaalla on myös pienimuotoista vastaavaa toimintaa, joka palvelee lähinnä saaren omia varustamoita.

Työllistyisinkö työvoimakoulutuksen kautta?

Työllistyisinkö työvoimakoulutuksen kautta?

Varsinais-Suomen TE-toimistossa on pitkät perinteet merenkulkijoiden työllistämisessä. Noin kymmenen vuotta sitten Helsingin TE-toimiston Merivälitys kuihtui olemattomiin. Jäljelle jäi ainoastaan Turun TE-toimiston silloinen ”Mylly”, joka tänä päivänä kulkee nimellä Merivälitys. Ahvenanmaalla on myös pienimuotoista vastaavaa toimintaa, joka palvelee lähinnä saaren omia varustamoita.

Tarvitsen henkilökohtaista neuvontaa, mihin voin ottaa yhteyttä?

Tarvitsen henkilökohtaista neuvontaa, mihin voin ottaa yhteyttä?

Millaista tukea aikuisopiskelija voi saada? Mikä tuki soveltuu juuri sinulle? Keräsimme infopaketin siitä, millaisia tukimahdollisuuksia on tarjolla. Oman toimeentulon voi rahoittaa opintojen aikana monella eri tavalla. Tuen saamiseen vaikuttaa mm. se, oletko työtön vai työsuhteessa ja aiotko opiskella päätoimisesti. Tutustu vaihtoehtoihin alla.

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

14.6 Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

Hakijalle lähetetään ilmoitus hakijalle tukirekisterissä olevien tietojen mukaan määräytyvästä lisäosasta. Jos hakija ei hae muutosta ilmoituksen määriin tai ilmoita virheellisistä perustiedoista, vahvistetaan hakijan lisäosien määrä ilmoituksen mukaisena. Hakija voi myös hakea lisäosia kansallisesta varannosta.

Työsopimuslain ja yt-lain väliaikaiset muutokset

Tutustu työsopimuslain ja yritysten yhteistoimintalain muutoksiin, jotka ovat voimassa 1.4.-31.12.2020. Kerromme myös, mihin muutokset kytkeytyvät sekä työnantajan tiedottamisvelvoitteista laajemmissa, ns. ryhmäirtisanomisissa.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Asumislisää tai yleistä asumistukea ei myönnetä, jos opiskelija on oikeutettu oppilaitoksen maksuttomaan asuntolapaikkaan. Asumislisä voidaan kuitenkin myöntää muuhun vuokra-asuntoon seuraavissa tilanteissa: