8 tunnin työpäivä tauot

8 tunnin työpäivä tauot

Keskustele vapaasti aiheesta kuin aiheesta

En tiedä minkä kuvan sait, mutta nähtävästi väärän. Meillä tehdään hommat hyvin ja firma tekee parempaa tulosta vuosittain. Vain jos töitä ei ole tietyllä hetkellä, ajan voi käyttää huilaamiseen.

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Koronaviruksen vaikutusta: ruokatauko työajalla

Olisikohan syynä nyt se että te kakarat ette oikein tajua mitä se työnteko tarkoittaa oikeassa elämässä? Ei siis ole kolmen vartin välein niitä välitunteja ja hyppytunteja välissä vaan TYÖTÄ tehdään jotta firma pysyy pystyssä ja sinulle riittää töitä.. Itse teen usein 12-16h työpäivää ja oikeaa työtä eikä mitään hyllyjen järjestelyä eikä siinä ole kuin se pari kolme kahvikuppitaukoa plus 15-25min. evästauko. Kokeileppas esim. raksatyömaata edes se kymppituntinen niin luulisin että oikein himoitsisit sinne lämpimään järjestelemään niitä keksipaketteja hyllyyn.

Millaisiin taukoihin on oikeus työpäivän aikana?

Vuorokausilevon tilapäisestä lyhentämisestä seitsemään tuntiin voidaan sopia työn tarkoituksenmukaisen järjestelyn sitä estäessä, kun työntekijä siihen suostuu. Vuorokausilevon tilapäisestä lyhentämisestä saavat keskenään sopia työnantaja ja työntekijöiden luottamusmies tai, jos sellaista ei ole valittu, työsuojeluvaltuutettu tai luottamusvaltuutettu taikka muu työntekijöiden edustaja.

8 tunnin työpäivä ei toimi – mutta näillä vinkeillä voit saada sen toimimaan

8 tunnin työpäivä ei toimi – mutta näillä vinkeillä voit saada sen toimimaan

Saamatta jäänyt viikkolepo voidaan työntekijän niin suostuessa korvata maksamalla siitä erillinen rahakorvaus, joka on korottamaton palkka suunnitellun levon kanssa päällekkäisiltä työtunneilta.

Paljonko plussaldoa voi kerätä ja voiko saldon pitää kokonaisena vapaapäivänä?

Paljonko plussaldoa voi kerätä ja voiko saldon pitää kokonaisena vapaapäivänä?

KVTES 2020-2022:n mukaan jaksotyössä on perusteltua käyttää 4 viikon työaikajaksoa vain silloin, kun se on toiminnan kannalta tarpeen. 31.8.2020 lukien tarve jatkuvan neljän viikon työaikajakson…

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Raksamiesten ruokatunti -palkallinen vai palkaton?

Työhön käytettyä aikaa on hyvä suhteuttaa lepotaukoihin ja lomiin. Työ ja vapaa-aika muodostaa kiertokulun, jossa riittävä lepo niin työpäivän sisällä kuin työpäivien välillä on palautumisen kannalta tärkeää. Ajan lisäksi palautumiseen vaikuttaa työ- ja vapaapäivien sisältö, esimerkiksi jatkuvasti liian tiukat tulostavoitteet tekee työtunnit kuluttavammiksi. Lepotauoissa lähtökohdaksi voi ottaa 40 minuuttia (30 min ruokatauko + 10 min kahvitauko).

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

19.2 Työajan tasaaminen päivä- ja kaksivuorotyössä

Työskenneltäessä normaalisti täysiaikaisesti eli 40-tuntisin työviikoin, tulee työaika päivä- ja kaksivuorotyössä tasata siten, että se on työajan pidentämistä sopimusalalla koskevan pöytäkirjan mukaisesti enintään kalenterivuoden aikana

Kaupan alan työehtosopimuksen keskeiset määräykset

Arkipyhäviikon yksi työajan lyhennys vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7.5:llä. Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

3 § Päivittäinen lepoaika (ruokailutauko)

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.